Türkiye ve Rusya Ticareti

Sorularınız ve Detaylı Bilgi İçin Whatsapp Numaralarımız: 05336005391 | 05336005388

Acentemize Yapacağınız Vize ve Uçak Bileti Ödemelerinizi Kredi Kartı ile de Yapabilirsiniz.

Türkiye – Rusya arasındaki ticaretin düzeyi nedir? 

Rusya, Türkiye’nin 1., Türkiye ise  Rusya’nın 5. ticari ortağıdır. 2009 yılı rakamlarına göre Rusya, Türkiye ithalatında 1. sırada, ihracatında 8. sırada; 2010 yılının ilk çeyreğinde ise ithalatında yine 1. sırada, ihracatında ise 6. sırada yer almaktadır.  2009 yılında yaşanan global krize rağmen, Türkiye’nin Rusya’ya ihracatı 3,2 Milyar Dolar, Rusya’dan ithalatı 19,7 Milyar Dolar tutarında olup, dış ticaret hacmi 23 Milyar Doları civarında gerçekleşmiştir. 2010 yılının ilk çeyreğinde ise Rusya’ya Türkiye’nin ihracatı 907 Milyon Dolar, Rusya’dan ithalatı ise 5,1 Milyar Dolar tutarında gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, iki ülke arasında  “çok boyutlu güçlendirilmiş ortaklık” ilişkisi çerçevesinde yapılan son düzenlemelerle, önümüzdeki ticaret hacminin önemli ölçüde artması beklenmektedir.

İkili Ticarette Başlıca Ürünler (2010 Ocak-Aralık)

İHRACAT İTHALAT
Ürün Adı Değer ($) Ürün Adı Değer ($)
Gıda Maddeleri 986.874.740 Petrol ve ürünleri 7.880.509.730
           Meyve, sebze ve mamulleri 898.993.589 Petrol gazları, doğal gaz 6.645.193.052
Dokumacılık ürünleri 901.816.173 Demir-çelik 1.592.723.900
Otomotiv sanayi ürünleri 591.757.660 Demir dışı metaller 1.574.716.905
Kimyasallar 414.726.682 Kömür 1.418.848.686
            Plastikler 194.717.686 Kimyasallar 678.236.928
Diğer yarı mamuller 346.523.561 Maden cevherleri ve döküntüleri 651.479.605
           Metal Eşya 152.287.932 Gıda ürünleri 580.072.707
Hazır giyim 311.831.843           Hububat ve mamulleri 387.745.896
Diğer tüketim malları 292.527.860  Hayvansal ve bitkisel yağlar    ve mumlar 91.193.885
           Ayakkabı 101.600.911 Diğer yarı mamuller 285.120.082
Diğer elektriksiz makineler 256.137.254  Kağıt-karton ve kağıt, karton esaslı mamuller 153.006.974
Madencilik Ürünleri 218.460.720 Tarımsal Hammaddeler 154.342.098
          Petrol Ürünleri 134.198.008 Diğer 131.011.983
Elektrikli makine ve cihazlar 193.747.278
Diğer 117.918.811
Toplam 4.632.322.582 Toplam 21.592.255.676

Rusya Federasyonu’na İhracat Nasıl Yapılır?

Öncelikle alıcı ile satıcı arasında sağlam bir sözleşme yapılması ve bu sözleşmeye göre ihracatın gerçekleştirilmesi daha sonra yaşanabilecek sorunların mahkemelerdeki çözümüne katkı sağlayabilecektir.

Diğer taraftan burada ofis, mağaza veya depo açarak malı müşterinin ayağına getirmek avantaj sağlayabilecektir. Yurtdışında ofis, mağaza ya da depo açılmasına yönelik verilen devlet destekleri ile ilgili olarak aşağıdaki linkten bilgi alabilirsiniz.

http://www.dtm.gov.tr/ihr/dvyardim/dvyardim.htm

Yurtdışındaki firmalarla ticari ilişkiye girme çalışmalarınızda ve ilgili ülkenin pazar koşulları hakkında bilgi edinme çabalarınızda aşağıda yer alan web sayfalarından yararlanabilirsiniz:

http://www.dtm.gov.tr (Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın -DTM- ana sayfası)

http://www.teknikengel.gov.tr/ (DTM tarafından hazırlanan ülkelerin uyguladıkları teknik engellere ait bilgilerin yer aldığı site)

http://www.dtm.gov.tr/pazaragiris/ilkgiris.htm (DTM pazara giriş bilgi bankası)

http://www.igeme.gov.tr (İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi’nin ana sayfası)

http://www.kobi.org.tr/index.php (TOBB destekli kobilere bilgi verme amacıyla hazırlanmış site)

http://www.kobinet.org.tr (Kosgeb destekli kobiler için oluşturulmuş site)

http://www.abmankara.gov.tr (AB destekli Avrupa Komisyonu ile kobileri yakınlaştırmayı amaçlayan bilgi ağı)

http://www.madb.europa.eu (Avrupa Birliği pazara giriş bilgi bankası)

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=EN (AB’nin ithalatta uyguladığı vergiler ve ihracatta uyguladığı düzenlemelere ilişkin bilgi)

http://exporthelp.europa.eu (Avrupa Birliği’nin AB üyesi ülkelere mal satmak isteyen ihracatçılara yardımcı olmak amacıyla oluşturduğu site)

Rusya Gümrük Vergileri

Rusya’da birçok mal grubunda gümrük kıymetlerinin tespiti açısından Federal Gümrük Servisi tarafından tüm gümrük idarelerin uymak zorunda olduğu referans (indikatif) fiyat uygulaması yapılmaktadır. Rus gümrük idarelerince fiyat açısından riskli olduğu değerlendirilen kimi mallarda belirlenen asgari kıymetlerin altında kalan beyanlar kabul edilememekte, malın girişine ancak asgari kıymet üzerinden vergi alınması kaydıyla izin verilmektedir. Bu uygulama Gümrük Teşkilatı içinde sirkülerler yoluyla yürütülmekte ve kamuya ilan edilmemektedir.

Buna karşın, Federal Gümrük Servisi tarafından referans fiyat uygulaması yapılmayan mallar açısından ise, beyan edilen fiyatların gerçeğe uygunluğunu tespitte her bir gümrük kapısı bağımsız hareket edebilmektedir. Bir başka ifadeyle malın Novorrossisk’te gümrüklenmesiyle, Moskova’da gümrüklenmesi açısından gümrükler farklı referans fiyat uygulamaları yapabilmekte ve bu durum neticesinde ödenecek vergiler açısından önemli farklılıklar yaşanabilmektedir. Gümrük müşavirlik hizmeti veren firmalar farklı gümrük maliyeti ortaya koyabileceğinden, mümkün olduğunca çok sayıda müşavirlik firmasından teklif alınması önemli bir husus olarak ortaya çıkmaktadır.

Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) nedir?

Türkiye ile Rusya arasında oluşturulan, iki ülke arasındaki ticarette sevk edilen mallara ilişkin bilgilerin iki ülkenin gümrük idareleri arasında elektronik yolla önceden değişimine dayanan bir sistemdir. Sistemden yararlanmak tamamen gönüllülük esasına dayanmakta olup, sistem çerçevesinde, sevk edilen mallara ilişkin bilgileri gümrük idaresine önceden sunan firmalara dış ticaret işlemlerinde çeşitli kolaylıklar sağlanmaktadır.   BGH sisteminin getirdiği kolaylıklardan faydalanmak isteyen firmalar  www.gumruk.gov.tr  adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirler.

GOST-R Kalite Sertifikası
Ürünlerin kalite ve güvenliğini GOST, GOST-R standartlarına uygun olduğunu tasdik eder. Rusya Federasyonu’na ithal edilen tüm ürünlerde 1 Ekim 2000 tarihli Gümrük İdaresi (GTK) tebliğince GOST-R  sertifikasının alınması zorunlu hale getirilmiştir.

GOST-R sertifikasının zorunlu alınması gereken urun ve hizmetlere sari renkte sertifika, istek üzerine alınması gereken urun ve hizmetler için ise mavi renkte sertifika verilmektedir. Federal Teknik Düzenleme ve Metroloji Kurumu” ( Rusya Devlet Standartları Enstitüsü) 30 Temmuz 2002 yılında No:64 “Kalite belgelendirilmesi zorunlu olan mal ve hizmetler kanununa” istinaden mal ve hizmetlere sari renkte GOST- R sertifikası alınması zorunludur.

GOST-R sertifikası, ürünlerin Federal Teknik Düzenleme ve Metroloji Kurumu tarafından yetkilendirilmiş laboratuarlarda test edilmesi sonrasında Rusya Federasyonu tarafından Akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilmektedir.

Ürün için GOST-R sertifikası  haricinde Yangın-Hijyen Belgeleri zorunlu ise, Rusya MCS Bakanlığı 08 Temmuz №:320 “Yangın belgelendirmesi zorunlu ürünler” Rusya Federasyonu Hijyen standartları 15 Ağustos 2002 №:325 “kanunlarına istinaden önce Hijyen ve Yangın sertifikası alımından sonra GOST-R sertifikası verilmektedir.

Sertifika  muafiyet mektubu:
Rusya Federasyonu Gümrük Komisyonu tarafından 6 ayda bir   yayınlanan tamimlerde, gümrüklerde hangi ürünlerde sertifika isteneceği  yayınlanmaktadır. Liste dışında kalan bir ürün için Muafiyet (RED MEKTUBU) alınmalı ve gümrük evrakları arasına konmalıdır. Bu evrak hem gümrük hem de iç piyasada kullanılır ve parti bazında verilir. Bu mektubu verme yetkisi VNIIS Enstitüsü yetkisi dahilindedir.

Rusya Federasyonu’nda Limited Şirket (ooo türü)

Kuruluşu İçin Gerekli Olan Evraklar

 1.  Şirket Yönetim Kurulu Kararı (Rusya’da şirketin sahibi olacak şirket, Rusya Federasyonu’nda

tamamı kendisine ait bir şirket kurma kararı almalıdır. Sermaye tutarı belli ise bu tutar kararda yer almalıdır. Genel müdür belli ise kararda isim ve pasaport numarası yer almalıdır.)

 1.  Kurucu şirketin banka referans mektubu
 2.  Ticaret sicil gazetesi (kurucu ortağın bilgileri)
 3.  Kurucu ortağın sanayi ve ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair yazı
 4.  Şirket kuruluşu için vekaletname (şirketin kuruluş işlemlerini yapacak kişi adına düzenlenecek sınırlı vekaletname)
 5.  Kurucu şirketin vergi sicil numarası (ilgili yabancı ülkenin vergi dairesinden alınacak yazı)

Rusya Federasyonu’nda Daimi Temsilcilik Kurulması

İçin Gerekli Olan Evraklar

 1.  Türk şirketinin tüzüğü
 2.  Sanayi ve ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair yazı
 3.  Banka referans mektubu
 4.  Rusya’da daimi temsilcilik kurması kararı (Yönetim Kurulu Kararı) (Bu kararda temsilciliğin müdürü olarak atanacak kişinin adı, soyadı, ve pasaport numarası belirtilmeli, aynı zamanda bu kişinin adına düzenlenecek vekaletname olmalı, vekaletnamede özellikle bu kişinin Rusya’da hesap açma konusunda yetkili olduğu ve her türlü imza hakkına sahip olduğu belirtilmelidir.)
 5.  Türk şirketinin vergi dairesine kayıtlı olduğuna dair bir yazı (bu yazıda vergi sicil numarası yer almalı)
 6.  Temsilci ofisin kuruluşunu takip edecek Rus vatandaş adına sınırlı vekaletname
 7.  Devlete yatırılacak temsilci ofisin akreditasyon ücreti

Not: Bütün evraklar Türkçe hazırlanıp yeminli tercüme ofisinde Rusça’ya tercüme edilmeli ve noter tasdikinden sonra valilikten apostil alınmalıdır.

RUS HUKUKUNDA LİMİTED ŞİRKETİN KURULUŞU VE TESCİLİ

GİRİŞ:

Bir veya birden fazla yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulup faaliyet gösteren ortakların sorumluluğu taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve sermayesi belirli bir şirket türüdür. Ortakların sorumluluğu koymayı taahhüt ettikleri sermaye payları ile sınırlıdır. Asgari sermaye miktarı 10.000 Rubledir. Rus hukukunda limitedşirket en az bir (1) gerçek (Türk Hukukunda bu sayı en az 2’dir) veya tüzel kişi tarafından kurulabilir. Ortak sayısı en fazla 50 olabilir, bu üst sınırdır. Üst sınırın aşılması halinde şirketin anonim şirket statüsüne dönüştürülmesi kanuni zorunluluktur.

KONUNUN İÇERİĞİ:

1- ŞİRKETİN UNVANI

2- ŞİRKETİN ADRESİ

– Ofis kiralanması

– Ofis satın alınması

– Adres satın alınması

– Şirketin kurucunun ev adresinde tescil edilmesi

– Posta ve sekreterlik hizmetlerinin satın alınması

3- ESAS SERMAYENİN OLUŞTURULMASI

4- KURUCU EVRAKLARIN HAZIRLANMASI

5- ŞİRKETİN MOSKOVA TİCARET ODASINA TESCİLİ

6- ŞİRKET MUHRUNUN HAZIRLANMASI

7- İSTATİSTİK KODLARININ ALINMASI

8- VERGİ DAİRESİNE TESCİL

9- BUTCE DIŞI FONLARA (SSK gibi) TESCİL

10- BANKADA HESABIN ACILMASI

Yukarıda sayılan işlemlerin tamamlanması 1 ay kadar sürmektedir. Farklı sürelerin veriliyor olması vergi dairesindeki işlemlerin ne kadar süreceğinin belli olmamasındandır.

1- ŞİRKETİN UNVANI:

Şirketin unvanı daha evvel tescil edilmemiş, orijinal bir isim olmalıdır. İsmin orijinal olup olmadığı Moskova Ticaret Odası(“MTO”) tarafından araştırılır (120 Ruble MTO hesabına yatırılır). Yapılan araştırma sonucunda ismin orijinal olup olmadığıkonusunda belge düzenlenir. Araştırma süresi 2-3 gün kadardır. Uygulamada zaman kaybının önlenmesi için şirketin unvanıiçin 3 alternatif isim sunulması yoluna gidilmektedir. Unvan, işletme konusunda yanıltıcı bir mahiyet taşımamalı ayrıca unvanda Ltd., Co. gibi yabancı dilde ve Kiril alfabesiyle yazılı kısaltmalar yer alamaz. Unvan metninde başka hukuki formların ismi yer alamaz. Örneğin “OOO SAHIN anonim şirketi …” gibi. Unvan “OOO” ile başlamalı. Şirketin tam ve kısaltılmış ticaret unvanı olabileceği gibi, şirketin yabancı dildeki unvanı da olabilir. “SAHIN” ismi hem Rusça hem de Latince harflerle tescil edilebilir.

2- ŞİRKETİN ADRESİ:

Şirketin hangi adresinin tescil edilmesi gerektiği, bilinçli olarak, açık bir şekilde düzenlenmemiştir. Tescil edilecek adresşirketin yönetim kurulunun toplandığı adres olabileceği gibi şirket adına hareket etmeye yetkili şahsın (örneğin kuruculardan birisinin fakat avukatın adresi geçerli değil) devamlı olarak bulunduğu adres de olabilir (“yuridiçeski adres”hukuki adres ve “fiziçeski adres” fiili adres). Uygulamada hukuki adres (tescil edilen) ile fiili adres farklı mekanlar olabilir. Pratikte adres seçimi tescil olunacak Vergi Dairesinin seçimi bakımından da önem taşıyabilir. Adres konusunda faklı çözümler üretilebilir:

– Ofis kiralanması: Kira sözleşmesinin ibrazı talep edilecektir.

– Ofis satın alınması: En iyi çözüm fakat prestijli mekanlardaki ofis fiyatları oldukça yüksek

olduğundan her zaman tercih edilen bir yöntem değildir.

– Adres satın alınması: Sadece kısa vadeli projeler için tercih edilen bir usuldür. Uygulamada vergi

dairesinden ilk denetimler yapıldıktan sonra bu şirketler kapatılmaktadır.

– Şirketin kurucunun ev adresinde tescil edilmesi: Küçük yatırımcılar için izin verilen bir prosedürdür. Bu usulde ev sahibinin ve evde yaşadığı tescil edilen şahısların onayı alınması gereklidir. Tescil  yapıldıktan sonra kurucu bu adresi “küçük yatırımcılar tesciline” işletmek zorundadır.

Sayılan usullerden her hangi birisini icra edebilmek için aşağıdaki evraklara ihtiyaç vardır:

 • Ana sözleşme ;
 • Kurucuların/Yatırımcı şirketin SAHIN RUSYA’nın açılmasına dair yönetim kurulu kararı ;
 • Ticaret odasından alınan ve ismin orijinal olduğunu tevsik eden belgenin fotokopisi ;

3- ESAS SERMAYENİN OLUŞTURULMASI

Şirketin esas sermayesi, ortakların koydukları sermaye miktarının toplamından meydana gelen sabit bir rakamı ifade eder. Sermaye para olabileceği gibi ayni de olabilir. Asgari sermaye miktarı 10.000 Ruble’dir.

Tescil işleminden evvel sermayenin en az %50’sini bankaya depo etmek gerekiyor. Geri kalan %50 şirket tescil edildikten 1 yıl içinde yatırılması gerekiyor. Sermayenin %50 sini bankaya yatırırken bu paranın ileride kurulacak SAHIN şirketinin sermayesi olacağı kaydı düşülür. Bankaya sunulması gerekli evraklar:

– Şirket ana sözleşmesi;

– Kurucuların/Yatırımcı şirketin SAHIN RUSYA’nın açılmasına dair yönetim kurulu kararı ;

– Ticaret odasından alınan ve ismin orijinal olduğunu tevsik eden belgenin fotokopisi ;

– Hesap açılmasına dair mektup: Bu mektupta yatırılan paranın hangi amaçla ve ne için yatırıldığı

anlatılır;

Para bankaya yatırıldıktan sonra bankadan yatırılan paranın miktarı ve hangi amaçla yatırıldığına (şirketin esas sermayesi olduğu) dair belge alınır ve bu belge Moskova Ticaret Siciline –diğer evraklarla birlikte sunulur.

Şirket sermayesinin ayni malların da bulunması halinde prosedür bazı  değişiklikler içerir.

4- KURUCU EVRAKLARIN HAZIRLANMASI

Şirket ana sözleşmesi ve kurucular sözleşmesi (kurucuların birden fazla olması halinde) limited şirketlerinin kurucu evraklarıdır.

Tescil için yaklaşık 3 takım şirket ana sözleşmesi ve SAHIN Rusya’nın açılmasına ilişkin yönetim kurulu

kararından yaklaşık 10 adet gerekecektir.

Rusya’nın açılmasına ilişkin yönetim kurulu kararından limited şirketin usulüne göre onaylanmış mührü de yer almalı.

5- ŞİRKETİN MOSKOVA TİCARET ODASINA TESCİLİ

Şirketin Moskova Ticaret Odasına kaydının yapılması için aşağıdaki evrakların sunulması gerekmektedir:

1- Şirket esas sözleşmesi 2 adet (imzalı ve usulüne göre dikilmiş);

2- Kurucular sözleşmesi 2 adet;

3- SAHIN Rusya’nın açılmasına ilişkin kurucular yönetim kurulu kararı 2 adet;

4- Unvanın orijinal olduğuna ilişkin MTO’dan alınan “orijinal” belgesi;

5- Şirket esas sermayesinin kanuni (%50) miktarının yatırıldığına dair banka tarafından damgalanan belge;

6- Matbu başvuru dilekçesi (Form 6);

7- Kurucuların evrakları: gerçek kişiler için pasaport; tüzel kişiler için ise şirket faaliyet belgesi (Ticaret

Odasından-noter tasdikli tercüme ve apostil), bankadan alınan referans mektubu, SAHIN Türkiye’nin

Türkiye’de vergi dairesine kayıtlı olduğuna dair belge (noter tasdikli ve apostil), SAHIN Türkiye vergi

levhası, banka mektubu, SAHIN Türkiye yönetim kurulundan alınmış ve SAHIN Türkiye’nin SAHIN

Rusya’nın kurucu ortağı olması hakkında yönetim kurulu kararı (Form 7);

8- SAHIN Rusya’nın –önerilen- yönetim kurulu başkanının pasaport sureti (noter tasdikli tercüme ve

apostil);

9- Şirket mührünün hazırlanması için verildiğine dair dilekçenin 3 adet örneği. Mühürde şirketin logosu varsa ve bu logo fikri bir hak teşkil ediyorsa bu logonun Rus Patent Enstitüsü   nezdinde tescil edildiğine dair belgenin de eklenmesi gerekir;

10- Posta adresi bildirimi;

11- Tescil giderlerinin ödendi makbuzu-MTO hesabına yatırılır (250 Ruble);

12- Harcın ödendi makbuzu-vergi dairesine yatırılır (2 Ruble);

13- Mühür onama raporu harcının ödendi makbuzu-MTO hesabına (360 Ruble);

14- Vekaletname ve vekilin pasaport fotokopisi. Başvurunun kurucular tarafından şahsen yapılması halinde noter onaylıimza sirkülerinin eklenmesi gerekecektir.

Tescilin yapılması MTO tarafından reddedilebilir. Bu durumda Pazartesi-Perşembe günleri  15:00-17:00 arasındaki kabul saatleri için 095 201-6476 No’lu telefondan randevu alınması gerekir.

Tescilin onaylanmasından sonra şirketin mührünün hazırlanması ve gerekli istatistiki kodların alınması

gerekmektedir. Yine 10 günlük bir süre içinde şirket, vergi dairesi ve SSK nezdinde tescil edilmelidir.

Bu sürenin kaçırılması halinde SAHIN önemli miktara ulaşan ceza ödemek zorunda kalır.

6- ŞİRKET MÜHRÜNÜN HAZIRLANMASI

Moskova’da 15 Ocak 1999’da kabul edilen bir düzenleme ile şirketlerin mühürleri hazırlaması konusunda yeni düzenleme getirildi. Moskova Valiliğinin talimatıyla Valiliğe bağlı MTO nezdinde mühür tescil departmanı oluşturuldu. Şirket mührüMTO nezdinde tutulan sicile tescil numarası verilerek kaydedilir. Şirket mührünün hazırlanması 150-600 Ruble arasındadır.

7- İSTATİSTİK KODLARININ ALINMASI

Mührün hazırlanması ile eşzamanlı olarak şirketin istatistik kodlarının Devlet İstatistik Komisyonu

(OKONH) da hazırlanması gerekmektedir. Söz konusu kodlar bu şirketin aşağıdaki konularda bilgilerini

içerir:

– OKPO: Tüm Rusya şirketleri klasifikatör No’su ve “EGRPO” OKPO genel klasını altında iş dalı alında alınan No;

– OKOGU: şirketin ait olduğu iş kolunu idare eden organ adı;

– OKATO: bulunduğu alan kodu;

– OKONH: faaliyet gösterilen iş kolu;

– OKSF: Mülkiyet çeşidi;

– OKOPF: Organizasyon formu;

Bu kodların alınabilmesi için kurucu evrakların (esas sözleşme ve kurucular sözleşmesi) fotokopileri,

MTO’dan alınan sicil ticaret yazısının orijinali.

İstatistik kodları ve mühür de hazır olduğunda Esas Sözleşmeyi ve MTO nezdindeki sicil ticaret yazısını

noterden onaylatmak gerekir. Noterde onay işlemi tamamlandıktan sonra vergi dairesi nezdinde tescil için başvuruda bulunmak gerekir. Kodların alınması maliyeti 144,73 Rubledir.

8- VERGİ DAİRESİNE TESCİL

Şirket, faaliyet gösterdiği bölgedeki vergi dairesine tescil olmak zorundadır. Tescil işlemi tamamlandıktan sonra 10 gün içinde yapılmayan bu işlem için ağır cezalar öngörülmüştür. RF Vergi kanunu mad. 116 ve 117’ye göre ilk 90 gün için kesilen ceza 5.000 Ruble 90 gün ve yukarısı için öngörülen ceza 10.000 Rubledir. Eğer işyeri vergi dairesine tescili yapılmadan işletilirse ilk 3 ay için 20.000 Rubleden az olmamak üzere gelirin %10’u ve 3 aydan sonra için de gelirin %20’si tutarında ceza kesilir. Vergi dairesine tescil için gerekli evraklar:

– Tescil başvurusu;

– Vergi yüklenicisinin kim olduğu;

– Noter tasdikli esas sözleşme;

– Noter tasdikli sicil ticaret yazısı;

– SAHIN Rusya’nın açılmasına ilişkin kurucular yönetim kurulu kararı 2 adet;

– EGPO’ya kayıt yapıldığına dair noter tasdikli belge;

– Genel müdür atanmasına ilişkin karar;

– Şirket muhasebecisinin atanmasına ilişkin karar (kuruluş aşamasında şirket genel müdürü ile şirket

muhasebecisi aynı şahıs olarak gösterilebilir);

– Genel müdür ve şirket muhasebecisinin pasaport fotokopileri;

– Şirketin bulunduğu yerin kira kontratı veya tapusu;

– SAHIN Türkiye’nin (SAHIN Rusya’nın kurucusu) Türkiye’de vergi dairesine kayıtlı olduğuna dair

belgeler;

– Şirket sermayesinin en az %50’sinin ödendiğine dair bankadan alınan belge;

– Evrak takibi muhasebeci ve genel müdür dışındaki kişilerce yapılıyorsa bu şahıslara ait vekaletname;

Teorik olarak Vergi Dairesi 5 gün içinde tescilin yapıldığına ilişkin belgeyi vermesi gerekiyor.

Uygulamada bu süreye pek riayet edilmez. 2000 yılından bu yana Moskova’daki uygulama şu

şekildedir: Vergi dairesine tescil tamamlanınca vergi polisleri ve vergi müfettişleri ilgili şirketin

müdürünü  şirket tescilinin tanığı olarak ihbarname ile vergi dairesine davet ederler. Daha sonra vergi

polisleri ve vergi müfettişleri işyerini görmeye  giderler.

9- BUTCE DIŞI FONLARA (SSK gibi) KAYIT

Şirketin Vergi Dairesine tescili tamamlandıktan sonra SAHIN Rusya’nın SSK’ya, Emeklilik Fonuna ve

Zorunlu Tıbbi Yardım Fonuna tescil edilmesi gerekir. Gerekli olan evraklar yukarıda sayılan evraklardır.

Vergi dairesine tescil tamamlandıktan 10 gün içinde söz kayıt konusu kaydın yapılması gerekir. Aksi

taktirde cezası 5.000 Rubledir.

Rusya’da perakende satış yapmak isteyen yabancı sermayeli ticari işletmelerinin yerine getirmesi gereken başka bazıprosedürler de vardır.

10- BANKADA HESABIN AÇILMASI:

Bankada hesap açılması için gerekli olan evraklar:

– Banka ile banka hesabı sözleşmesi;

– Noter tasdikli esas sözleşme;

– SAHSIN Rusya’nın açılmasına ilişkin kurucular yönetim kurulu kararı;

– Vergi dairesinde tescil edildiğine ilişkin belgeler;

– Noter tasdikli MTO nezdinde tescilin gerçekleştiğine ilişkin sicil ticaret yazısı;

– Şirket kodlarının alındığına ilişkin belge;

– Şirket Genel müdürünün atanmasına ilişkin karar;

– Şirket muhasebe müdürünün atanmasına ilişkin karar;

– Şirket genel müdürü ve muhasebecisinin noter tasdikli imza sirküleri;

– Şirketin SSK, Emeklilik Fonu ve Zorunlu Tıbbı Yardım Fonuna tescil edildiğine dair belgeler.

Rusya banka hesabını açtıktan sonra bu hususu kayıtlı bulunduğu vergi dairesine bildirmek

zorundadır. Bu bildirim yapılmazsa cezası 5.000 rubledir. Bu bildirimin yapıldığına dair vergi

dairesinden yazılı belge alınması unutulmamalıdır. Vergi dairesinden alınan “bildirim yapılmıştır” yazısı ile ilgili bankaya gidilir ve SAHIN Rusya’nın bankada acılan hesap üzerindeki blokaj kaldırılır ve

Rusya banka operasyonlarını gerçekleştirir.   (Kaynak: T.C. Moskova Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği )

T.C. Moskova Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği

 1. Rostovskiy Per. D. 12 (Metro Kievskaya)

119121, Moskova, Rusya Federasyonu

Tel: +7 (499) 246 29 89,  246 39 89,  246 14 89

Faks: +7 (499) 246 49 89
E-posta: moskova@ekonomi.gov.tr

Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçiliği Gümrük Müşavirliği

Embassy of Republıc of Turkey

 1. Rostovskıy pereulok 12

119121 Moscow/Russıan Federatıon

00 7 499 246 66 70

00 7  499 246 65 30

gtbrus@gumruk.gov.tr

Rusya Federasyonu’nun Türkiye Ticaret Temsilciliği

Adres: Atatürk Bulvarı, No.:106, Kavaklıdere/Ankara – TÜRKİYE
Tel:   +90312   418-8139
418-7512
425-4690
425-2090
Fax: +90312    418-3991
E-mail: rustrade@netone.com.tr

Rusya Federasyonu ekonomik geliştirme ve ticaret Bakanlığı’nın internet adresiwww.economy.gov.ru

Rusya Federasyonu Ticaret Temsilciliği İstanbul Ofisi

Adres: İstiklal cad. No. 119/225a, Beyoğlu, İSTANBUL
Tel.: +90-212-244-35-87
Faks: +90-212-244-35-53
E-mail: rus-ticaret@yandex.ru

whatsapp-ve-kredi-karti

Tags: Rusya Vize , Rusya Vizesi , Rusya Vize İşlemleri , Rusya Turist Vize , Rusya Ticari Vize , Moskova Vizesi , Moskova Turist Vizesi, Moskova Vize İşlemleri St. Petersburg Vizesi , St Petersburg Vize ,

Leave a Comment