Sıkça Sorulan Sorular

Sorularınız ve Detaylı Bilgi İçin Whatsapp Numaralarımız: 05336005391 | 05336005388

Acentemize Yapacağınız Vize ve Uçak Bileti Ödemelerinizi Kredi Kartı ile de Yapabilirsiniz.

Vize İşlemleri için Sıkça Sorulan Sorular :

Vize nedir?
Vize nereden alınır?
Vize alırken hangi belgeler istenir?
Vize başvurularında dikkat edilecek hususlar nelerdir?
Bir ülkenin hangi temsilciliğinden vize alabilirim?
Kimlere vize verilmez?
Bir ülkenin vize başvurumu reddetmeye hakkı var mıdır?
Başvurum reddedilirse, nasıl itiraz edebilirim?
Vize başvurum reddedilirse, tekrar başvurabilir miyim?
Pasaportuma vize başvurusunda bulunduğum temsilcilik kaşe vurdu. Bunun anlamı nedir?
Pasaportumdaki kaşe insan haklarının çiğnenmesi demek değil midir?
Vize ihlali nedir?
Vize ihlali yaparsam sonuçları ne olur?
Schengen vizesi nedir?

——————————————————————————–

1.VİZE NEDİR ?

Vize, bir devletin ülkesine seyahat edecek bir yabancının pasaportuna koyduğu ve bu yabancının ülkesine girebileceğini gösteren bir kayıttır.

2.VİZE NEREDEN ALINIR ?

Vizeler, seyahat edilecek ülkenin Büyükelçiliğinin Konsolosluk Bölümünden; Başkonsolosluğundan veya Konsolosluğundan
alınır.

3.VİZE ALIRKEN, HANGİ BELGELER İSTENİR?

Vize başvurusunda istenilen belgeler ülkeden ülkeye, seyahat amacına veya başvuranın pasaportunun tütüne (diplomatik, hizmet, hususi, umuma mahsus pasaport veya seyahat belgesi) ve hatta zamandan zamana büyük değişiklikler gösterebilmektedir. İlgili temsilcilikten bilgi alınması gerekmektedir.

4.VİZE BAŞVURULARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR NELERDİR?

Bir vize başvurusunda genel kural başvurunun şahsen yapılmasıdır.
Pasaportun yıpranmamış olması gerekir. Yıpranmış pasaporta vize alsanız dahi sınırdan geri çevrilmeniz mümkündür. Pasaportunuzu yenilemenizde yarar vardır. (Pasaport başvurusuna ilişkin ayrıntılı bilgi için: www.egm.gov.tr adresindeki internet sitesine bakınız.)
Pasaportunuzun geçerlilik süresinin başvuru tarihinden itibaren en az bir yıl olmasına özen göstermelisiniz. Bu hususu vize talep edeceğiniz ülkenin temsilciliğinden teyit ettirmenizde yarar vardır.
Mülakat sırasında, yetkilinin sorularına doğru yanıtlar vermeniz önemlidir.
Başvurunuzu eksiksiz belgelerle yapınız. Tahrif edilmiş veya sahte belgelerle başvuruda bulunmak yasalara göre suçtur.
Başvurunuzun reddedilebileceğini önceden kabul ediniz.
Mülakat sırasında, yetkilinin, hakkınızda olumlu izlenim edinmesi, başvurunuzun kabul edilme şansını arttırır.
Seyahatinizi gerçekleştirebilecek ekonomik olanaklara sahip olduğunuzu belgelemeniz beklenir.
Mülakatın amacı; seyahat edeceğiniz ülkenin makamlarının bu ülkeye seyahat edecek yabancılar için belirlediği koşulları taşıyıp taşımadığınızı anlamaktır.
İşsiz iseniz, veya kendinizin ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin geçimlerini sağlayabilecek düzenli ve yeterli bir gelir düzeyine sahip değil iseniz, potansiyel bir göçmen olarak kabul edileceğinizden, vize alma şansınız oldukça düşüktür. Bu durumda iseniz, vize başvurusunda bulunmamanız uygun olacaktır. Zira, bazı ülkeler bir ülkeden (örneğin; Türkiye’den) yapılan vize başvurularındaki ret oranını (Örneğin % 3’ün üzerinde) göz önünde bulundurarak, bu ülkeyi göç açısından riskli ülkeler arasında kabul etmekte ve sözkonusu ülkeye yönelik vize koşullarını daha sıkı kurallara bağlamakta veya, aksi halde, bu koşulları hafifletmekte ve bir sonraki aşamada da vize zorunluluğunu kaldırmaktadır. Reddedileceğini bildiğiniz bir talepte bulunmaktan kaçınmanız zaman ve para tasarruf etmenizi de sağlayabilir.
Bazı ülkeler vize harcının yanında, yüksek sayılabilecek meblağlarda başvuru veya işlem harcı almaktadırlar. Örneğin; ABD temsilciliklerine yapacağınız reddedilmiş her başvurunuz size 116 dolara mal olmaktadır. İlk başvurunuzda vize alırsanız vizenizin maliyeti 118 dolar olacaktır. (Bakınız: http://ankara.usembassy.gov) Bu koşullar ülkeden ülkeye değişmektedir. İlgili temsilcilikten bilgi almanızda yarar vardır.

5.BİR ÜLKENİN HANGİ TEMSİLCİLİĞİNDEN VİZE ALABİLİRİM?

Uluslararası kural; vize başvurunuzu daimi ikametinizin olduğu yerden yapmanızdır. Örneğin; Almanya’da daimi ikametiniz var ve Malezya’ya seyahat edecek iseniz, vize başvurunuzu bu ülkedeki Malezya temsilciliğine yapabilirsiniz. Ukrayna’da oturma ve çalışma iznine sahipseniz, İsviçre’deki ABD temsilciliği vize başvurunuzu daimi ikametinizin olduğu yerdeki (Ukrayna) ABD temsilciliğine yapmanızı telkin edecektir.

Bir ülkenin Türkiye’de birden çok Başkonsolosluk ve Konsolosluğu var ise, vize başvurunuzu ikametinizin bulunduğu yere yakın olan temsilciliğe yapmanız gerekir. Bu hususu da ilgili temsilcilikten önceden öğrenmenizde yarar vardır.

6.KİMLERE VİZE VERİLMEZ?

Bir ülkeye hangi yabancının girebileceğine karar vermek, uluslararası hukuka göre, o devletin egemenlik yetkilerindendir. Bu husus, tartışılmaz temel bir kuraldır. Devletler ülkelerine hangi yabancıların girebileceğini kendi ulusal çıkarlarına göre belirlerler. Her devletin ülkesine girmeleri yasaklı/sakıncalı yabancılar listesi vardır. Ayrıca, yasaklılar listesinde bulunmayan bir yabancıya, ekonomik olarak yük olabileceği, kamu düzenini bozabileceği ve kamu sağlığına risk oluşturabileceği gerekçeleriyle vize verilmemesi mümkündür.

  1. BİR ÜLKENİN VİZE BAŞVURUMU REDDETMEYE HAKKI VAR MIDIR?

Uluslararası hukukta Devletlerin ulusal egemenlik yetkileri esastır. Bu egemenliklerini sınırları içerisinde çıkardıkları yasalar ile diledikleri gibi kullanırlar. Ulusal egemenlik yetkileri arasında ülkelerine hangi yabancıların hangi koşullarla girebileceklerini belirlemek de vardır. Vize bu amaca hizmet etmektedir. Devletin bu yetkisi uluslararası hukuk bakımından tartışılmazdır. Devletler egemenlik yetkilerini kendi iradeleriyle sınırlayabilirler.

8.BAŞVURUM REDDEDİLİRSE, NASIL İTİRAZ EDEBİLİRİM?

Vize başvurunuzun reddi halinde, itiraz için yargı yolunun açık olduğu ülkeler sayıca fazla değildir. Ayrıca, genelde uzun zaman alan mahkeme süreci sonunda mahkemenin devlet aleyhine sonuçlanma olasılığı çok zayıftır. Diğer önemli bir husus, bir devletin yasaları yargı yolunu vize müracaatçısının itirazı için açık tutuyorsa, bu davaya o devletin mahkemeleri bakacaktır. Dolayısıyla, o ülkenin bir avukatını tutmanız gerekmektedir.

9.VİZE BAŞVURUM REDDEDİLİRSE, TEKRAR BAŞVURABİLİR MİYİM?

Genelde ilgili ülkeler başvuru sayısına sınırlama koymamaktadırlar. Ancak, ilk başvuru koşullarınızda (ekonomik durumunuzun iyileşmesi, seyahat nedeninizin farklı olması gibi) bir değişiklik yok ise, ikinci başvuru para ve zaman kaybına yol açabilecektir. Zira Batılı ülkeler başta olmak üzere, bazı ülkeler vize harcı ve vize işlem harcı adı altında tahsil ettikleri meblağları vize talebi reddedilse dahi iade etmemektedirler.

10.PASAPORTUMA VİZE BAŞVURUSUNDA BULUNDUĞUM TEMSİLCİLİK KAŞE VURDU. BUNUN ANLAMI NEDİR?

Temsilciliklerin kaşe vurmaları giderek yaygınlaşan bir uygulamadır. Bu tür kaşelerde çoğunlukla, temsilciliğin bulunduğu kentin adı veya kısaltması ile bir tarih (başvurunun işlem gördüğü tarihtir) bulunur. Pasaportunuzdaki böyle bir kayıt tekrar başvuruda bulunmanıza engel değildir. Bu kayıt diğer temsilciliklere yapacağınız başvurularınızın reddedileceği anlamına gelmez. Ancak, sözkonusu kaşe bir Schengen ülkesi tarafından pasaportunuza vurulmuşsa, diğer bir Schengen ülkesinin vize başvurunuzu daha titiz bir şekilde incelemesi olasıdır.

11.PASAPORTUMDAKİ KAŞE İNSAN HAKLARININ ÇİĞNENMESİ DEMEK DEĞİL MİDİR?

Seyahat özgürlüğü temel insan haklarındandır. Ancak, devletlerin ülkelerine hangi yabancıların gireceklerine karar verme yetkileri tam ve tartışılmaz bir uluslararası hukuk ilkesidir. Unutulmaması gereken husus, vize uygulaması tanımı itibariyle seyahat özgürlüğüne yönelik başlıbaşına bir sınırlamadır. Sizin, bir ülkeye girememeniz, seyahat özgürlüğünüzün sınırlanması gibi görünse de, devletlerin de sizin ülkelerine girip giremeyeceğinize karar verme hakkı vardır. Sözkonusu kaşe ise, esasen, temsilciliğin yapılan işlemi izlemesine yardımcı olmaktadır. Bir pasaport, hamilinin bir ülkeye seyahat edebileceğine ilişkin hamilinin lehine kayıtlar içerebileceği gibi, aleyhine kayıtlar da içerebilir.

  1. VİZE İHLALİ NEDİR?

Vize ihlali, aldığınız vizenin üzerinde belirtilen süreden daha fazla vizeyi veren ülkede kalmanız veya vizeyi veriliş amacı dışında kullanmanızdır. Örneğin; bir öğrenci vizesi ile çalışmak veya, turist vizesi ile öğrenim görmek vize ihlalidir.

13.VİZE İHLALİ YAPARSAM, SONUÇLARI NE OLUR?

Ziyaret ettiğiniz ülkeden sınır dışı edilirsiniz. Hakkınızda ülkeye sürekli veya geçici giriş yasağı konulabilir ve/veya para cezası ödemek zorunda kalabilirsiniz.

  1. SCHENGEN VİZESİ NEDİR?

1995’te yürürlüğe giren Schengen Sözleşmesi ile bu Sözleşmeye taraf ülkeler aralarındaki sınırlardaki (“iç sınır’” denilmektedir) kontrollerini kaldırmışlardır. Böylece, oluşturulan Schengen bölgesinde dış sınır kontrollerinde ortak uygulama ve kurallar hayata geçirilmiştir. Bu işbirliği vize, polis ve yargı alanlarındaki işbirliğini kapsamaktadır. Schengen’e üye ülkeler şunlardır: Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Portekiz, Yunanistan. Ayrıca, AB’ye üye olmayan İzlanda ve Norveç de Schengen ülkeleri ile özel bir anlaşma imzalayarak, aynı uygulamaları benimsemişlerdir. Bir yabancı Schengen bölgesine üye ülkelerden birinin vizesi ile girdiğinde diğerine serbestçe seyahat edebilir. Ancak, seyahatin süresi vizenin üzerinde kayıtlı süre ile sınırlıdır. AB Komisyonu Schengen uygulamalarına ilişkin önerilerde bulunmakla sorumludur. Schengen ülkeleri ortak SIS veya Schengen Information System adı verilen bir veri tabanından yararlanırlar. Bu veri bankasında, Schengen ülkelerine girmesi gereken kişilerle ilgili bilgiler başta olmak üzere çeşitli bilgiler yer alır ve üye ülkelerin yetkili makamlarının kullanımına açıktır.

Not: Aşağıdaki bilgiler Dışişleri Bakanlığının web sitesinden alınmıştır.
Rusya’da okumaya karar veren adayların çok sık sordukları Soruları sizin için derledik. İşte merak ettikleriniz, işte cevapları..

Soru 1: Ukrayna’da ÖSS denkliği olmadan okumak istiyorum, fakat askerlik durumum ne olacak? Okuduğum bölümün YÖK’ce denk olmaması askerliğimi tecil etmemde etkisi olur mu?

Cevap: Ukrayna’da üniversite okurken askerliğinizi tecil ettirebilirsiniz, bu konuda illa da Ukrayna’ya ÖSYM kanalı ile yerleşmiş olmanız gerekmez. Fakat 185 barajını aşmış olmanız gerekiyor. Yapmanız gereken tek şey, öğrenim göreceğiniz üniversiteden, öğrenciliğinizi kanıtlayan belge ile Milli Eğitim Bakanlığına başvurup kendi adınıza Özel Öğrenci Tanıma Fişi açtırmanız gerekir. Böylece dosyanız Ukrayna’daki Türk Büyükelçiliğince işleme alındığından itibaren askerliğinizi eğitiminiz devam ettiği sürece her yıl tecil edilecektir. Yalnız Dosyanızı her yıl büyükelçilikte, öğrenci belgeniz ve elçilikten temin edip dolduracağınız form ile yeniletmeniz lazımdır. Yalnız unutulmamalıdır ki, Ukrayna’da ki üniversitelerden alacağınız belgelerin, Türkiye’de ki resmi makamlarca tanınması için büyükelçiliğin onayı gerekmektedir.

Kiev’de bulunan Türk Elçiliğimizin Adresi;
UL.Arsenalnaya No:18 01901, Kiev- Ukraine
Telefon 380 44 284 99 64- 284 99 15 – 286 60 13 – 284 99 32
Faks 00 380-44 285 64 23

Soru 2: Ukrayna’da ne kadar Türk Öğrenci Eğitim Alıyor?

Cevap: 1999 yılında Türkiye ve Ukrayna Milli Eğitim Bakanlıkları arasında başlamış olan çalışmalar eğitim sistemlerinde uyumluluk sağlama yolundadır ve halen bu ülkede 1500 kadar Türk öğrenci bulunmaktadır. İki ülkenin üniversiteleri öğrenci değişim programlarına imkan sağlamak için anlaşmalar yapmaktalar. Sadece Kiev Politeknik Üniversitesi’nde 450 kadar Türk öğrenci eğitim görmektedir.

Soru 3: Ukrayna’da para birimi nedir?
Cevap: Para birimi Grivna’dır. 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200’lük banknotlar tedavüldedir. 1 USD yaklaşık 5 Grıvna’ya eşittir. Ayrıca Türkiye’deki kuruşa karşılık gelen Kopeka vardır ( 100 kopeka = 1 Grv.)

Soru 4: Ukrayna ile Türkiye arasındaki saat farkı kaçtır?
Cevap: Türkiye ile aynı meridyende olduğu için saat farkı yoktur.

Soru 5: Ukrayna’nın uluslararası telefon kodu nedir? Türkiye’den nasıl arayabiliriz?
Cevap: Ukrayna’nın uluslararası telefon kodu +380’dir. Türkiye’den aramak için : 00 + 380 + <Şehrin alan kodu> + <Aranan numara> şeklinde aranmalıdır.

Soru 6: Türkiye’den Ukrayna’ya ulaşım nasıl gerçekleşiyor?
Cevap: Ukrayna Türkiye arasındaki ulaşım kara, hava ve deniz yolu ile yapılabilmektedir. Haftada 3 gün THY ve Ukrayna hava yollarının (Aerosvit Havayolları) ülkeye seferleri bulunmaktadır. THY pazartesi, çarşamba, perşembe ve cumartesi Kiev’e uçuyor. Bilet ücretleri gidiş dönüş yaklaşık 300 – 350 Euro arasında değişebiliyor. Boryspil Havaalanı kentin 30 kilometre doğusunda. Ayrıca deniz ulaşımı da mevcut.

1.Eğitim dilleri neledir?
2.Denklik var mı?
3.Askerlik durumuna bir etkisi var mıdır?
  1. Okul ucreti nedir?

5.Yaşam koşulları neledir?

6.İletişim kosulları nelerdir?

Cevaplar

1.Egitim dilleri uc dil seklinde verilmektir.Kendi resmi dili olan Ukraynaca isteginize gore rusca veya ingilizcede okuyabilirsiniz.Bizim ogrencilerden daha cok ıstedıgımız ukraynacayı secmeleri cunku nasıl ki azerice ile Turkce arasında pek bir fark yoksa rusca ve ukraynaca arasında da pek bir fark yok.

2.Arkadaslar suan icin denklik yok.Ukrayna nın 2011 de avrupa birligine gırecegini soyluyorlar ama bir muamma
Dısısleri bakanı ukrayna ziyaretinde artık denlik verilecek demişsti.Bizlerde bunu beklemekteyiz.
Ancak okul international oldugundan dolayı butun avrupada ve amerika gecerli bir diploma vermekte

3.Hazırlık sınıfında bir etkisi olmuyor.Gelmeden once ogrencılerden ıstedıgımız seylerden biri tecil yaptırmaları cunku 1 yıl kaldıktan sonra ancak konsoloslukta adınıza dosya acılıyor ve bu dosya ıle bırlıkte ogrencı oldugunuz teyit edilmiş oluyor.Burada okudugunuz surece teciliniz devam ediyor

4.Okul ucretleri:Okul,yurt,davetiye,oturum,ucak bileti,saglık sigortası,vize,ceviriler,karsılama ve 1 yıllık danısmanlık imkanı sadece 3700$

5.Turkiye kadar olmasada guzel ve sade bir ulke.Yasam sartları eskisi gibi artık kısıtlı degil.Turkıye de bulunan hersey burada da var.

Turk restoranları hemen her sehirde bulunmakta bunun yanında her sehirde Mc donalds da var.Ogrencilerin en buyuk sıkıntılarından biri.

Harcamalarınız size baglı ukraynada 200 dolarla da gecinen var.1000 dolarla gecinemeyen de var.Buda gece hayatının renkkorlugunden dolayıdır.

Kısları sert ve soguk gecer.Saat diliminde bir degısıklık yok

Ev kiraları biraz pahalı kucuk sehirlerde 2 odalı bir ev 250 dolardan baslıyor.Metropol sehirlere gidildıkce fazlalasır.Ornegın kıev de 2 odalı bir ev 500 dolardan baslıyor.

Gıyım olarak ogrencılere Turkıye alısverıs yapmaları soyluyoruz cunku buraya gıyım urunlerı Turkıye den gelıyor

Ogrencıler burada her turlu aktiviteleri bulabilirler.

Rusya Vize , Rusya Vize İşlemleri , Rusya Vizesi

Leave a Comment